Licentiatseminarium i reglerteknik – Hedyeh Jafari

18 mar. 2020, 10:30 - 11:30
Luleå , A1547
Publicerad: 3 februari 2020

Namn:    
Hedyeh Jafari

Ämne:     
Reglerteknik

Uppsats:
On mimicking human balance with brain-inspired modeling and control

Examinator:   
Professor Thomas Gustafsson, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Biträdande professor Silvia Tolu, Technical University of Denmark