Hoppa till innehållet
12:45 14 apr
paneldebattMarchforScience
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, Bo Krogvig, kommunikationsdirektör på LKAB, Lenita Ericson, kommunalråd i Luleå, och Jeanette Gustafsdotter, vd för Tidningsutgivarna. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

March for Science – debatt 14 april

14 apr. 2018, 12:45 - 14:00
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 16 mars 2018

Talar fakta för sig själv? Välkomna på en högaktuell paneldiskussion med Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, Jeanette Gustafsdotter, vd för Tidningsutgivarna, Lenita Ericson, kommunalråd i Luleå, och Bo Krogvig, kommunikationsdirektör på LKAB.

Kan populism, kunskapsresistens och misstro mot journalistik på allvar bli ett hot mot vårt samhälle och vår demokrati? Hur går det att säkerställa att oberoende forskning och evidensbaserad kunskap når ut till politiker och företag, så att beslut tas på välgrundade fakta? Och vems ansvar är det att kunskapen verkligen når ut?
Ta del av en högaktuell paneldiskussion under March for Science.
Jennie Hägg Wilhelmsson, Luleå tekniska universitet, är samtalsledare och Lena Abrahamsson, prodekan för den tekniska fakulteten inleder paneldiskussionen. 

Före paneldebatten ordnas en manifestation vid Gula paviljongen i Luleå, start klockan 12.00. Välkommen!

Arrangemanget är en del av Luleå tekniska universitets program i samband med March for Science, en världsomspännande manifestation för vetenskap. Målet med den svenska kampanjen 2018 är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram när politiska förslag debatteras under valåret.

#hurvetdudet #keepmarching #marchforscience

"Vi vill att forskningsresultat och deras effekt i samhället ska bli synliga. Det är därför viktigt att vi som lärosäte systematiskt och målmedvetet verkar för att forskning ska bli mer öppen, inkluderande och tillgänglig för allmänheten och att vi bjuder in till diskussion"
Birgitta Bergwall-Kårenborg, rektor, Luleå tekniska universitet

"Grunden för ett fungerande demokratisk samtal är kunskap och korrekta fakta. Och i en tid när fakta ofta förvrängs till propaganda riskerar vi på allvar att äventyra demokratin. Under ett valår är det extra viktigt att genom vetenskap lyfta dessa frågor – därför deltar jag på March for Science"
Jeanette Gustafsdotter, vd för Tidningsutgivarna.

”Ett gammalt kampanjordspråk lyder ”Känslor är viktigare än fakta, och svårare att ändra på”. Vad gör vi när samlingsplatserna, lägereldarna och torgen töms och vi träffas med likasinnade i avgränsade rum? Se där en utmaning för alla som tror att fakta, vetenskap och gemensamma samtal är vägen till innovation för det gemensammas bästa”
Bo Krogvig, kommunikationsdirektör, LKAB

 

Taggar