Offpiståkning och laviner - vilka är farorna och hur minskar du dem?

1 feb. 2017, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska

Offpiståkare trivs bäst där det är mycket snö och lutar brant. Tyvärr gäller det samma också för laviner. Att åka offpist innebär förstås ett frivilligt risktagande. Men hur kan man minska sannolikheten för och konsekvenserna av en lavin? Stefan Mårtensson, forskare vid Luleå tekniska universitet och lavinexpert, delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Stefan Mårtensson

Stefan Mårtensson,

Telefon: 0920-491423
Organisation: Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser