Pedagogik på trekvarten

14 apr. 2020, 12:15 - 13:00
Online
Publicerad: 20 februari 2020

Pedagogik på trekvarten är öppna inspirationsseminarier med syfte att initiera och ge näring åt diskussioner om utbildning och lärande inom högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla intresserade av pedagogik och utbildningsfrågor vid LTU.

Pedagogisk lunch online, ett samarrangemang med Högskolan i Halmstad. Mer information kommer inom kort.