Pedagogik på trekvarten: När och hur utvecklar studenter sin analytiska förmåga?

8 maj. 2020, 12:05 - 12:50
Luleå & Online , A211
Publicerad: 20 februari 2020

Pedagogik på trekvarten är öppna inspirationsseminarier med syfte att initiera och ge näring åt diskussioner om utbildning och lärande inom högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla intresserade av pedagogik och utbildningsfrågor vid LTU.

Monika Kurkkio och Kristina Ek

Självständighet, kritisk förmåga och analytiskt förhållningssätt är akademiska kärnkompetenser som betonas i många kursplaner och som bör vara centrala i utbildningen. Därför är det problematiskt att många, inte minst universitetslärare, upplever att studenter inte utvecklar sin analytiska förmåga i tillräcklig omfattning. Studenters skriftliga analyser upplevs ofta bestå för mycket av rena refererat eller grundlöst tyckande. Pedagogisk forskning på området pekar också på att studenter ofta har svårt att förstå vad som avses med att analysera och hur det skiljer sig från en sammanfattning eller att uttrycka en personlig uppfattning. Vid detta inspirationsseminarium presenterar Kristina Ek och Monika Kurkkio, båda erfarna lärare vid ekonomutbildningen vid LTU, ett pågående projekt som handlar om när och hur ekonomstudenterna tränar sin analytiska förmåga under utbildningen. Seminariet inleds med en kort presentation, sedan är förhoppningen att diskutera och utbyta erfarenheter seminariedeltagare emellan.

Monika är universitetslektor vid avdelningen för industriell ekonomi, institutionen för ekonomi, teknik och samhälle och Kristina är biträdande professor vid avdelningen för samhällsvetenskap, institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.

Plats: A211 samt via e-mötestjänsten Zoom. Länk till e-mötesrummet: https://ltu-se.zoom.us/j/401555626.