Rehabilitering i hemmet 2.0

22 sep. 2020, 09:00 - 12:00
Digitalt via Zoom, länk skickas ut till deltagare innan seminariet
Anmälan krävs, se länk nedan
Kostnadsfritt
Publicerad: 27 augusti 2020

Projektet Samuel (Samverkansmiljö för vård och omsorg i hemmet) samordnar och stimulerar gränsöverskridande samverkan mellan alla aktörer inom hälsa, vård och omsorg. Välkommen till Seminarium 1 – Visioner och insikter

Syftet med Samuel är att skapa gemensamma utvecklingsprojekt och projektansökningar som stimulerar regional utveckling och tillväxt.
Som ett led i detta arbete genomförs nu tre seminarier med fokus på sammanhållen rehabilitering i hemmiljö. Målet med seminarieserien är att utveckla behovsdrivna samverkansprojekt genom att fokusera behov, visa tjänster och metoder och se hur projekt kan finansieras.

Det här är det första av tre planerade seminarier och rikar sig till Personer med behov av rehabilitering, MAR och enhetschefer inom rehabilitering, verksamhetsutvecklare eller motsvarande, rehabiliteringspersonal, biståndshandläggare samt enhetschefer för hemtjänst, forskare och företag.

För mer information se bifogad PDF nedan.