Save the date: Workshop i projekt Waterface – Environmental Forensics

20 nov. 2019, 13:00
Luleå, Location and exact time not decided
Publicerad: 23 augusti 2019

Tid och plats: 20:e november, Luleå tekniska universitet. Registrering senast 4:e november

Waterface – Environmental Forensics, ett projekt finansierat av Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Norbottens län, arrangerar den 20:e november en workshop vid Luleå tekniska universitet.

Environmental Forensics innefattar bl a miljöövervakning och spårning av föroreningskällor, och blir allt viktigare i dagens samhälle där strävan mot en miljömässigt hållbar utveckling medför ökade krav på övervakning och kvantifiering av människans påverkan på miljön.

Workshopen 2019 kommer att fokusera på hur Environmental Forensics kan tillämpas i miljöstudier av gruvbolag, konsulter, kommuner och övriga användare av Environmental Forensics.

Program för workshopen kommer senare under hösten.

Registrering görs senast 4:e november via e-post till:

Sutliff-Johansson, Stacy - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492320
Rum: F858 - Luleå»

Ponter, Simon - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492172
Rum: F862 - Luleå»

För mer information kontakta Anders Widerlund, Luleå tekniska universitet eller Emma Engström, ALS Scandinavia AB.

e-post: Anders.Widerlund@ltu.se eller Emma.Engström@alsglobal.com