17:00 16 feb
IT-kontoret

Service och underhåll av IT-system

16 - 19 feb. 2018, 17:00
Publicerad: 8 februari 2018

För att kunna förbättra tillgängligheten för LTU och minska störningar för verksamheten så behöver IT-Service genomföra service och underhåll av centrala IT-system under helgen 16-19/2

För att kunna förbättra tillgängligheten för LTU och minska störningar för verksamheten så behöver IT-Service genomföra service och underhåll av centrala IT-system under helgen 16/2 – 19/2 -2018.

Under helgen, fredagen den 16e februari kl. 17.00 till måndag 19e februari kl. 07.00, kommer IT-Service att utföra förbättringsarbete som berör de flesta av LTUs IT-tjänster. Detta innebär att IT-Service inte garanterar IT-tjänsternas tillgänglighet under den aviserade perioden och att störningar kommer att förekomma.

Om ni känner till att visst arbete måste utföras under helgen så går det att, via Servicedesk, kontakta IT-Service för att i dialog med förändringsledaren lösa det på bästa sätt. Avisera behovet via Servicedesk, 1664 eller ärendehanteringssystemet http://servicedesk.ltu.se/

I samband med anmälan av uttryckt behov uppges:
     - Namn på individ som behöver utföra arbete
     - Telefonnummer för att kunna kontakta vederbörande
     - IT-tjänst som är kritisk för utförande av arbetet
     - Önskad tidpunkt för arbetets genomförande

M.v.h. / Servicedesk