Stress, prestation och återhämtning

8 feb. 2017, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska

Stress ses ofta som något negativt, det är däremot inte hela sanningen. Genom stress får du även en ökad prestationsförmåga. Anitha Risberg, forskare i Medicinsk vetenskap vid Luleå tekniska universitet, ger ett intressant fysiologiskt perspektiv på stress, prestation och återhämtning och även tips om vad du kan göra för att undvika dysfunktionell stress. Du kan jobba oerhört hårt bara du har koll på återhämtningen!

Anitha Risberg

Anitha Risberg, Universitetslektor

Telefon: 0920-493849
Organisation: Hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap