Hoppa till innehållet

Teknik och välfärdsteknik i framtidens vård- och omsorgsboende – leverantörspresentation: Phoniro

4 mar. 2021, 09:00 - 10:30
Zoom
Anmälan senast 3 mars
Publicerad: 15 februari 2021

Välkommen till webbinar:
Teknik och välfärdsteknik i framtidens vård- och omsorgsboende – leverantörspresentation:
Phoniro

När: 4 mars 9.00-10.30

Vem: Chefer och verksamhetsutvecklare inom socialtjänst, samhällsbyggnad, fastighetsförvaltning och IT. Biståndshandläggare samt enhetschefer för särskilt och ordinärt boende. Forskare och företag. Pensionärs- och patientorganisationer

Var: Digitalt via Zoom, länk skickas ut till deltagare innan seminariet

SCB prognostiserar att antalet invånare över 80 år kommer att öka med 50 procent mellan 2020 och 2030 vilket motsvarar mer än 270 000 personer varav 130 000 kommer att vara över 85 år gamla. Samtidigt prognostiserar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att äldreomsorgen i Sverige de närmsta 10 åren behöver ersätta 336 000 pensionsavgångar samt nyrekrytera 13 000 nya medarbetare per år om inte arbetssätten ändras.

Skapar möjligheter 

Ny teknik och införande av välfärdsteknik skapar möjlighet att möta framtiden och stödja individens hälsa, delaktighet, aktivitet samt livskvalitet. Samtidigt skapas möjlighet att utveckla nya arbetssätt, en stimulerande arbetsmiljö och en kostnadseffektiv verksamhet.
Projektet Samuel (Samverkansmiljö för vård och omsorg i hemmet) samordnar och stimulerar gränsöverskridande samverkan mellan alla aktörer inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är att skapa gemensamma utvecklingsprojekt och projektansökningar som stimulerar regional utveckling och tillväxt.

Att öka kunskapen

Det är viktigt att känna till vad som är möjligt både idag och i framtiden med digitala lösningar och hur de kan utveckla arbetssätten. I syfte att öka kunskapen om vad som är möjligt och hur organisationer kan implementera lösningar genomför projektet Samuel ett antal seminarier inom området. Målet är att öka kunskap om ny teknik och välfärdsteknik, stimulera nytänkande och innovation samt utveckla behovsdrivna samverkansprojekt.

Program:

Företaget Phoniro är ett väl etablerat företag på svenska marknaden med innovativa produkter och tjänster för både särskilt och ordinärt boende (www.phoniro.com/sv/ ). De är också ett av de tre företag som fick tilldelningsbeslut i den upphandling om plattform för välfärdsteknik vid särskilt boende som Norrbottens e-nämnd genomförde 2020. Under webbinaret kommer presentationen från företaget att fokusera på lösningar för särskilda boenden.

Per-Olof Egnell

Per-Olof Egnell, Verksamhetsledare

Telefon: 0920-492089
Organisation: Centrum för innovation och e-hälsa, Institutionen för hälsa, lärande och teknik