Hoppa till innehållet
15:00 15 jun
Maskros
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tema: Utveckling och forskning tillsammans – hur då?

15 jun. 2021, 15:00 - 17:00
Vetenskapens hus eller Zoom
Anmälan nedan
Publicerad: 25 november 2020

I detta seminarium kommer ni att få ta del av forskning och utvecklingsarbete som pågått i Norrbotten de senaste två åren: "Hälsoskolan i Norrbotten" och "PiteSkolforsk". Vi kommer att ge konkreta exempel på metoder för att utveckla verksamheten i förskola och skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi kommer också dela med oss av några lärdomar utifrån de två projekten.

Vi vänder oss särskilt till dig som arbetar inom förskola och skola, inklusive elevhälsan, samt studenter och universitetslärare inom områdena hälsa och lärande.

Medverkande: Ulrika Bergmark är professor i pedagogik och Catrine Kostenius är professor i hälsovetenskap. Båda verkar vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet och de har varit forskare inom Flexitprogrammet som finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Ulrika har inom programmet arbetat vid Piteå kommun och Catrine vid Norrbottens Kommuner.