Hoppa till innehållet
15:00 1 mar
Tema: Motivation och lärande
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

UDiN: Tema: Motivation och lärande 1 mars

1 mar. 2021, 15:00 - 17:00
Vetenskapens hus eller zoom
Se anmälningslänk nedan
Publicerad: 18 november 2020

Du är varmt välkommen att delta i en kreativ dialog om pedagogiska, ämnesdidaktiska och utbildningsorganisatoriska frågor.

Syftet med UDiN är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för alla som är engagerade i skolutveckling, exempelvis lärare, pedagoger, andra inom förskola och skola, rektorer, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, lärarutbildare och forskare.

Innehållet i UDiN har stor bredd och berör olika tematiska områden där forsknings- och utvecklingsarbete inom alla utbildningsnivåer, från förskola till högre utbildning, inspirerar till dialog. Du som deltagare kan fungera som åhörare, dialogpartner eller presentatör och involveras i workshopar, föreläsningar/presentationer, paneldebatter, gruppsamtal och posterpresentationer.