VA-seminarium och branschdag med tema: Dricksvatten

27 feb. 2020, 13:00 - 18:00
-, Anges vid senare tillfälle
Publicerad: 17 februari 2019

VA-seminariet anordnas för studenter som läser kursen VA-system på civilingenjörsprogrammen Naturresursteknik, Väg- och vattenbyggnad samt det tvååriga programmet Samhällsbyggnad.

Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Rum: R118 - Luleå»