09:00 30 jan
Forum jämställdhet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vi gillar jämställdhetsintegrering!

30 - 31 jan. 2019, 09:00
Luleå, Kulturens hus
Publicerad: 5 december 2018

Den 30 och 31 januari 2019 finns Luleå tekniska universitet på plats på Forum Jämställdhet 2019- Sveriges största jämställdhetskonferens.

Forum Jämställdhet arrangeras 2019 i Luleå på Kulturens hus. Besök oss gärna i vår monter där vi gärna berättar mer om bland annat HR Excellence in Research, Gender Contact Point och Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning mm. Från Luleå tekniska universitet kommer även professor Malin Lindberg och projektledare Paula Wennberg att stå som talare vid konferensen.

Malin Lindberg
Professor vid Luleå tekniska universitet

Malin Lindberg forskar om innovativa arbetssätt för ett jämställt näringsliv och arbetsliv, i nära samverkan mellan akademi och samhälle. Hon är medförfattare till böckerna ”Förändring är möjlig” om jämställdhetsinsatser i mindre industriföretag, ”Idéburen innovation” om innovation i den ideella sektorn och ”Är det nå’n innovation?” om innovation inom hum/sam-forskning.

Malin Lindberg medverkar i seminariet Innovativ samverkan mellan akademi och näringsliv samt i det öppna programmet.

Paula Wennberg
Projektledare Luleå tekniska universitet

Paula Wennberg arbetar som projektledare på Centrum för Distansöverbryggande Teknik vid Luleå tekniska universitet.

Hon initierar och leder innovationsprojekt inom IT-sektorn i nära samarbete genusforskare, företag och omgivande samhälle.

Hennes arbete har resulterat i en rad av innovationer och digitala verktyg för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i projekt och andra verksamheter. Hon är grundare av Gender Contact Point och en av redaktörerna för ”Skapa hållbar förändring”, en handbok för att integrera jämställdhet och mångfald i forskning och innovation.

Hon deltar i passet Innovativ samverkan mellan akademi och näringsliv.