Prasanna Illankoon
Prasanna Illankoon

Prasanna Illankoon

Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Publikationer

Artikel i tidskrift

A prospective study of maintenance deviations using HFACS-ME (2019)

Illankoon. P, Tretten. P, Kumar. U
International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 74
Konferensbidrag

Decision Support System for Flight Maintenance Technicians (2019)

Issues and Challenges
Illankoon. P, Tretten. P, Singh. S
Ingår i: Proceedings of the 5th international workshop and congress on eMaintenace, eMaintenance Trends in technologies & methodologies, challenges, possibilities and applications, s. 88-94, Luleå University of Technology, 2019
Artikel i tidskrift

Judgemental errors in aviation maintenance (2019)

Illankoon. P, Tretten. P
Cognition, Technology & Work