Inget avtal för inköp av datorer

Publicerad: 15 januari 2020

I dagsläget är LTU avtalslöst när det kommer till inköp av datorer och plattor. Det gamla PC-avtalet löpte ut 30 november 2019. Upphandlingen av ett nytt PC-avtal har överklagats och väntar på att tas upp i Förvaltningsrätten.

En FKU måste göras tills nytt PC-avtal är tecknat

LTU ingår i en nationell upphandling av PC-datorer och plattor som hanteras av upphandlare på Umeå universitet. Denna upphandling har blivit överklagat vilket gör att inget nytt PC-avtal tecknats när det gamla löpte ut.

För att hantera inköp under tiden som LTU saknar avtal för inköp av datorer kommer en förnyad konkurrensutsättning göras mot Kammarkollegiets avtal för de datorer som idag ingår i LTUs rekommenderade utbud.

Långa leveranstider på datorbeställning

Leveranstiden på en dator som beställs nu kommer vara minst 50 dagar. Med förbehåll att någon leverantör tar på sig att leverera den datormodellen.

Vad beror den långa leveranstiden på?

I den förnyade konkurrensutsättningen måste förfrågningsunderlag tas fram, sedan har leverantörerna 10 dagar på sig att svara på förfrågan, därefter är det en tid på 10 dagar då leverantörern kan överklaga tilldelningen. Efter det har leverantören max 20 dagar på sig att leverera en dator till LTU. 

Datorer i Wisum

Datorutbudet kommer fortsättas visas i Wisum, däremot går det inte att göra beställningar via Wisum tills det nya PC-avtalet är på plats. För att beställa produkter i Wisum behöver du skapa ett ärende i ärendehanteringsystemet.