Exchange Online

Publicerad: 1 november 2019

E-post och kalenderfunktion för personal levereras numera via Office 365 och portalen www.office.com

Instruktion för slutanvändare

All inloggning kräver din kompletta epost-adress på formen: <fornamn.efternam>@ltu.se

Mobila enheter
För att få epost på din mobila enhet ska du ta bort gamla kontot och lägga till det på nytt.
Vi rekommenderar att Outlook-appen används på din mobila enhet för epost och kalender.(behöver oftast laddas ned från Google play, app store).
Guider på supportwebben (länk nedan)

Windows

Efter migrering

Det kan dyka upp en inloggningsruta, logga då in i Outlook-klienten på nytt. Starta om Outlook-klienten om så krävs.
I normalfallet så läggs dina funktionsbrevlådor till automtiskt

Du kan även behöva logga in på Skype igen

Mac

Efter migrering

Ta bort ditt konto och skapa om kontot på nytt
Lägg till dina funktionsbrevlådor manuellt, välj att den ska läsa mot Exchange och logga in med ditt LTUAD

Bra att veta

 

Funktionsbrevlådor "shared mailbox"

Notera att "skicka som brevlåda" ej fungerar innan funktionsbrevlådan är migrerad. Se alternativt  tillvägagångssätt tillsvidare.
För att läsa och svara i funktionsbrevlådan kan du öppna den i webbmail, tryck på ditt namn "öppna en annan postlåda" och ange där funktionsbrevlådans namn, där skickar du i brevlådans namn.

Via länk nedan finns information om vilka funktionsbrevlådor vi har på LTU och vilka som har behörighet till den. Återrapportera till Servicedesk inaktuella funktionsbrevlådor eller om det ska justeras kring användares behörighet.

Det har framkommit att det finns viss skillnad i konfiguration för funktionsbrevlådorna vilket innebär ett inkonsekvent beteende för slutanvändaren gällande möjlighet att skicka som brevlåda mm och detta berör alla användare på LTU ej enbart migrerade. Det är uppmärksammat och kommer att åtgärdas. Den första åtgärden blir att säkerställa att alla skickade meddelanden hamnar i skickat-korgen på funktionsbrevlådan.

Tips och trix

  • ​Om du i din outlook-klient acceperar ett möte så välj att skicka med svar så att den som bjudit in dig ser om du accepterat mötet.
  • ”Send on behalf” fungerar ej förrän din funktionsbrevlåda (shared mailbox) är migrerad men du kan läsa den som vanligt. Avvakta alternativt kontakta support med aktuell funktionsbrevlåda så hanterar projektet den prioriterat. Läs mer i avsnittet ovan.
  • Om du upplever problem med klient eller annan seghet, starta om klienten
  • Om du får problem med din epostklient, du kan inte välja inställningar eller liknande så kan du kontakta Service Point och begära rensning av epost-profil
  • iPhone Outlook app - Välj att inte bara visa Prioriterad i inkorgen
  • Om du har problem med att boka rum och inte kan se tillgängligheten tänk på att inte använda den lagrade informationen utan sök upp rummet på nytt via kontakter i Globala adresslistan.

Webbmail 

Inloggning sker med din epost-adress förnamn.efternamn@ltu.se (UPN) https://outlook.office365.com/

.ics-kalender från webben

Kalendern kan för närvarande enbart läggas in mot din epostklient, ej via webbmail eller app i din mobila enhet.

Vidaresändning av epost

Regelstyrd vidaresändning av epost utanför @ltu.se tillämpas ej.

IMAP

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Encryption: SSL/TLS

SMTP: smtp.office365.com
Port: 587
Encryption: STARTTLS

Efterlevnad av

  • Riktlinje LTU-1378-2018 "Internet och e-post"
  • Regel LTU-644-2018 "Datoranvändning"
  • Projekt LTU-3539-2018