Hoppa till innehållet

Flytt av personals hemkatalog och common

Publicerad: 27 januari 2022

Nu har även Common (K:) flyttats

Common (K:)

Nya sökvägen from lördag 29/1:

 • \\fscommon.ltuad.ltu.se\common
 • smb://fscommon.ltuad.ltu.se/common


Om du får problem efter flytten. Prova logga ut och logga in.
Ibland dröjer det ett tag innan det kommer igång efter det.

 

Kopplat till flytten av Common (K:) har man beslutat att stänga av scp.sts.ltu.se from 1 mars.
Maskinen har använts av anställda för att scp:a till och från hemkatalog/common/courses externt. Man har även kunnat logga in på maskinen via ssh.
Nu vill vi att man använder VPN istället.
För inloggning extern finns även staterm.sts.ltu.se

 

Ny sökväg Hemkatalog:
Har du problem med att nå din hemkatalog efter flytt testa först att 
logga ut och logga in igen.

Vissa länkar och genvägar kan sluta fungera och kan behöva göras om, 
gäller framför allt på Linux och Mac.

Om du har en egenadministrerad Windows-dator, Mac eller Linux kommer 
du behöva ändra sökvägen för hemkatalogen till:

 • Windows:
  \\fsstaff.ltuad.ltu.se\staff\<användarnamn>
 • Mac och Linux SMB:
  smb://fsstaff.ltuad.ltu.se/staff/<användarnamn>
 • Linux NFS:
  fsstaff.ltuad.ltu.se:/staff/

Guider för hur man ändrar sökvägen finns via länkar nedan. Information kring pågående flytt läggs ut på driftinformationssidan.

Kursdisk:

har sedan tidigare flyttats och följande gäller:

\\fscommon.ltuad.ltu.se\courses
smb://fscommon.ltuad.ltu.se/courses/

Felanmälan görs till Service Point, 0920-49 1000 eller via sdplus.ltu.se. Se även länk nedan.