Hoppa till innehållet

Flytt av public_html 4 mars

Publicerad: 9 februari 2022

Vi har tidigare flyttat Common och hemkatalog till ny server. Nu tar vi nästa steg.

Näst på tur i flytten är public_html

Fredag 4 mars efter kl 18.00 påbörjas flytten av public_html för staff och student

Nya sökvägar är då:

Staff
\\fshtml.ltuad.ltu.se\staff_public_html
smb://fshtml.ltuad.ltu.se/staff_public_html

Studenter
\\fshtml.ltuad.ltu.se\students_public_html
smb://fshtml.ltuad.ltu.se/students_public_html

OBS! Kontrollera så att utbildningsmaterial innehåller rätt sökväg efter det.

Tidigare:
Nya sökvägen på common:

  • \\fscommon.ltuad.ltu.se\common
  • smb://fscommon.ltuad.ltu.se/common

Kursdisk
\\fscommon.ltuad.ltu.se\courses
smb://fscommon.ltuad.ltu.se/courses/

Hemkatalog student:
\\ltuad.ltu.se\students\<första bokstaven i ditt användarnamn>\<andra bokstaven i ditt användarnamn>\<användarnamn>
smb://ltuad.ltu.se/Students/<första bokstaven i användarnamn>/<andra bokstaven i användarnamn>/<användarnamn>

Hemkatalog staff:

Windows:
\\fsstaff.ltuad.ltu.se\staff\<användarnamn>
Mac och Linux SMB:
smb://fsstaff.ltuad.ltu.se/staff/<användarnamn>
Linux NFS:
fsstaff.ltuad.ltu.se:/staff/