Byte av Eduroam-lösenord

Publicerad: 28 september 2016

Förutsättning

 1. Personal på LTU

Instruktion

 1. Börja med att logga in i ITS-Admin (länk nedan).
  Utanför LTU krävs numera VPN för åtkomst till ITS-Admin.
 2. Klicka på Ändra Eduroam lösenord i menyn.
 3. Ange ditt LTU-lösenord i fältet Nuvarande LTU-Lösenord.
 4. Ange ett eget Eduroam-lösenord i fältet Nytt Eduroam lösenord och upprepa i fältet Upprepa Eduroam lösenord.
 5. OBS! Eduroam-lösenordet får inte vara samma som ditt LTU-lösenord. 
  Det nya lösenordet skall vara minst 8 tecken långt och innehålla tre av följande fyra teckengrupper; små bokstäver, stora bokstäver, siffror och övriga tecken (=, &, %) osv. Å, ä och ö är inte tillåtna.
 6. Klicka på Spara för att aktivera det nya Eduroam-lösenordet.

Du kan också ändra ditt Eduroam-lösenord via Mitt LTU (om du ex saknar VPN).

 1. Gå in på Mitt LTU och välj Mina uppgifter.
 2. Välj Byt lösenord
 3. Välj Byt ditt Eduroam-lösenord
 4. Skriv in ditt nuvarande LTU-lösenord och välj ett Eduroam-lösenord. Verifiera. Klart.