Hoppa till innehållet

Kategorisering av personal och student

Publicerad: 14 december 2021

Universitetets anställda, universitetsanknutna, leverantörer, gäster och studenter klassificeras in enligt nedan. För att en person ska få åtkomst till universitetets information och IT-stöd eller IT-tjänster krävs att det finns ett avtal mellan personen, eller personens organisation, och LTU.

Den kategori som användaren tillhör styr basbehörighet till information och IT-stöd. Den styr också vilka tilläggsbehörigheter som användaren kan få.

Informationsägare

HR-avdelningen 

Tillsvidareanställd

En person som huvudsakligen är anställd av LTU. Det finns inte ett avslutsdatum. Exempelvis Lärare och forskare, teknisk/administrativ personal eller chefer. 

Notera! Arvodister och stipendiater betraktas inte som anställda, se universitetsanknuten. 

Tillsvidareanställda får automatiskt basbehörighet till de grundläggande IT-tjänster och IT-stöd som behövs för att arbeta som anställd vid LTU. Tillkommer gör behörighet baserat på arbetsuppgift/verksamhetsroll. 

Tidsbegränsat anställd

En person som under en tidsbegränsad period är anställd av LTU. Exempelvis vikarier, adjungerad lärare/forskare, konstnärlig lärare/forskare, gästlärare som är anställd på deltid, doktorand samt amanuenser. 

Notera! Arvodister och Stipendiater betraktas inte som anställda, se universitetsanknuten. 

Tidsbegränsat anställda får automatiskt basbehörighet till de grundläggande IT-tjänster och IT-stöd som behövs för att arbeta som anställd vid LTU. Tillkommer gör behörighet baserat på arbetsuppgift/verksamhetsroll. 

Universitetsanknuten Forskare, Lärare eller Konsult

En person som under en tidsbegränsad period utför ett uppdrag vid LTU och har ett avtal med LTU.

Universitetsanknutna forskare eller konsulter får automatiskt behörighet till utvalda grundläggande IT-tjänster och IT-stöd som behövs för att utföra ett uppdrag vid LTU. Tillkommer gör behörighet baserat på arbetsuppgift/verksamhetsroll. Det finns dessutom ett antal IT-stöd som kategorin inte kan få behörighet till.

Professor Emeritus/Emerita med avtal - En professor Emeritus/Emerita som har ett avtal med LTU. 

Gästforskare - En person som har sin akademiska hemvist vid annat universitet, deltar i forskning under längre tid än enstaka dagar. Ej prövad i anställningsnämnden. Kan ha stipendium. kan vara exempelvis ”Post doc stipendiat” eller ”Kempestipendiat” 

Samverkansdoktorand - Person som är antagen till och deltar i utbildning på forskarnivå vid LTU men har sin anställning i annan organisation eller får stipendium från tex Kempe eller SIDA. Kallas även ibland industridoktorand eller sandwich-doktorander.  

Gästdoktorand - Person som är antagen till och deltar i utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte men deltar i forskning vid LTU under begränsad tid. Kallas även ibland samverkansdoktorand eller sandwich-doktorander. 

Doktorand där anställning upphört -Person  som är antagen till och deltar i utbildning på forskarnivå vid LTU men där doktorandanställning avslutats.  

Undervisande gäst - En person som undervisar. Saknar anställning men kan ha konsultavtal och kan få arvoden 

Konsult - Person som under en längre tid utför ett konsultuppdrag vid LTU och behöver access till IT-system på LTU

Övriga universitetsanknutna 

En person som under en tidsbegränsad period utför ett uppdrag vid LTU och har ett avtal med LTU..  

Övriga universitetsanknutna som utför ett uppdrag vid LTU får automatiskt lägre behörighet till vissa utvalda grundläggande IT-tjänster och IT-stöd som behövs för att utföra uppdrag vid LTU. Tillkommer gör behörighet baserat på arbetsuppgift/verksamhetsroll. Det finns ett dessutom ett flertal IT-stöd som kategorin inte kan få behörighet till.

Klinisk adjunkt - Klinisk vårdpersonal som exempelvis legitimerad sjuksköterska. Har sin huvudsakliga sysselsättning utanför högskolesektorn. Har en tidsbegränsad anställning för att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning.   

Praktikant - En person som tillhandahållit en praktikplats vid LTU. Praktikanten kan få ersättning av exempelvis arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Även "tekniksprångare" inkluderas i praktikanter. IAESTE/Erasmus (grundutbildningsstipendiater) 

Extra presonal/Timanställd - En person som arbetar extra åt exempelvis Biblioteket och Service Point och behöver access till IT-system på LTU. Avtal finns med person.

Tentamensvakt - En person som under en tidsperiod utför ett uppdrag som tentamensvakt på plats eller på distans. Kan ersättas med ett arvode. Behöver access till utvalda IT-system vid LTU. 

Studentkårsrepresentanter - En person som arbetar under en begränsad tidsperiod för studentkårerna. Representerar studenterna i beslutforum vid LTU. Behöver åtkomst till utvalda IT-system vid LTU. 

Studentkårspersonal - En person som arbetar för studentkårerna. Behöver åtkomst till utvalda IT-system vid LTU.

Extern ledamot - En person i universitetsstyrelse, nämnd eller anställningsnämnd som behöver åtkomst till mötesformum.

 

Tidigare anställd

En person som har varit anställd vid LTU. Exempelvis Pensionärer, tidigare anställda samt Professor Emeritus/Emerita som inte har ett avtal med LTU. Har ej åtkomst till IT-resurser eller IT-stöd. 

Leverantör

En person som genomför ett uppdrag åt LTU genom en leverantör och behöver åtkomst till specifika resurser vid LTU. Exempelvis Service personal, väktare, driftsansvariga parter, friskvårdsleverantör eller restauranger.  

Använd driftsansvarig part  för en leverantör som sköter driften av specifikt system åt LTU och behöver åtkomst till specifika resurser.  Eller för parter som sköter support på specifikt system. Avtal finns med firma eller organisation. Exempelvis Evry och Instructor eller Hypergene. Denna kategori erhåller inte e-postlåda.

Notera! För konsulter, se universitetsanknuten konsult. 

Leverantörer får, när det finns ett användarkonto utfärdat av LTU, automatiskt behörighet till ett minimum av IT-tjänster, såsom exempelvis wi-fi och utskrift samt möjlighet att använda LTU-dator. Möjligheten för dessa medlemmar att få utökad behörighet är minimerade till ett fåtal IT-tjänster eller IT-stöd. 

Gäst

En identifierad person som under en begränsad tidperiod vistas i universitetets lokaler eller som behöver access till ett begränsat antal tjänster. Exempelvis konferensdeltagare, opponent, diskutant, betygsledamöter, handledare (utan anställning), mötesdeltagare, studenter från andra universitet, annonsörer, styrelseledamöter. 

Gäster får, när det finns ett användarkonto utfärdat av LTU, automatiskt behörighet till ett minimum av IT-tjänster, såsom exempelvis wi-fi och utskrift samt möjlighet att använda LTU-dator. Möjligheten för dessa medlemmar att få utökad behörighet är minimerade till ett fåtal IT-tjänster eller IT-stöd. 

Student

Person som är antagen till och/eller deltar i utbildning vid LTU. Studenter får automatiskt basbehörigheter till IT-tjänster och IT-stöd som behövs för att bedriva studier vid LTU. Tillkommer gör tilläggsbehörighet baserat på kurs eller program. 

Alumn

Tidigare student vid LTU. Har ej åtkomst till IT-resurser eller IT-stöd. 

Allmänheten

En okänd person som är på besök vid LTU kan ges tillgång till ett begränsat antal tjänster, exempelvis bibliotektstjänster, wi-fi och utskrift.