Flytt av personal

Publicerad: 16 maj 2017

När personal flyttar från en avdelning eller institution till en annan.

Förutsättningar

 1. Du behörig att göra beställningar. Om du är osäker, vänd dig till din chef eller IT-samordnare.

Instruktion

 1. Gå in i ärendehanteringssystemet genom att klicka på länken nedan.
 2. Välj Användarkonto och Flytt av personal inom LTU
 3. Ange följande uppgifter:
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer

  Ange förändring kring:
   
 • Institution
 • Avdelning
 • Projektnummer
 • Mobilabonnemang/anknytning
 • IT-utrustning/licenser mm

Vid flytt av mobilabonnemang från en institution till en annan kommer alla tilläggstjänster nollställas till default om inget annat meddelats.

Licenser för programvaror nollställs inte automatiskt; eventuella förändringar och justeringar kring fakturering meddelas till IT-service.