Beställa hårdvara

Publicerad: 2 juni 2016

Förutsättningar

1. Du är behörig att göra beställningar. Om du är osäker, vänd dig till din chef eller IT-samordnare.

Instruktion

Om du beställer rekommenderad dator och/eller mobil:

  1. Välj Beställ dator eller Beställ mobil nedan.
  2. Fyll i namn, projektnummer och alla valbara fält.
  3. Skicka in ärendet.

Om du väljer dator och/eller mobil ur det icke rekommenderade utbudet:

  1. Använd samma formulär men skriv in det du vill beställa i fritextfältet.
  2. Kom även ihåg att ange namn och projektnummer.

För övriga beställningar, använd Övriga hårdvarubeställningar nedan

 

Du får all återkoppling via ärendehanteringssystemet.