Hoppa till innehållet

Vem får beställa?

Publicerad: 2 juni 2016

Beroende på vad som ska beställas finns det olika direktiv på vem som kan göra beställningen.

Personalanvändare

Beställning och avslut av personal får bara göras av närmaste chef, administrativ chef eller person som fått tillstånd av chef att utföra en sån beställning. Om du är osäker på om du har rätt att beställa/avsluta personalanvändare - fråga din IT-samordnare eller din chef.

Hårdvara (mobil och dator)

På en del institutioner sköts beställningar genom IT-samordnaren. På andra institutioner kan du själv utföra beställningen om du fått godkännande av chef, eftersom ett projektnummer krävs för debitering. Är du osäker på hur det fungerar på just din institution - fråga din IT-samordnare eller din chef.

Mjukvara

Du kan själv beställa mjukvara till din dator om chef eller IT-samordnare godkänt detta, eftersom det behövs ett projektnummer för debitering.

Behörighet och åtkomst till e-postlistor, mappar osv.

Du kan själv beställa behörighet med godkännande av chef eller IT-samordnare.