LTU-arbetsplats

Publicerad: 22 mars 2016

Beskrivning

LTU-arbetsplats är en samlad tjänst som levereras till ett fast pris per månad. Tjänsten ger tillgång till en stabil arbetsplats för personalens allmänna bruk inkluderande telefoni, normal lagrings- och utskriftsmängd, spam- och virusfilter, basprogramvara samt möjlighet att använda rimlig mängd nätanslutna enheter utan extra kostnad. För telefoni ingår mail och kalenderfunktion för aktuella modeller bland de som rekommenderas av IT-Service.

Hårdvara ingår inte i tjänsten, men leveransen förutsätter en rekommenderad hårdvaruplattform så att installation och uppdatering av applikationer och operativsystem kan ske på effektivt och automatiserat sätt.

Tjänster som ingår:

 • Användare - En personalanvändare
 • Applikationer- Ett basutbud av programvaror
 • Datalagring -  datalagring med återställning
 • Garanti - garantiärenden på hårdvara som är beställd genom LTU.
 • Kalender och epost -  Kalender och e-postfunktion för smartphones baserat på iOS, Android eller Windows som är kopplat till exchangesystemet.
 • Beställningar - Beställningar av rekommenderat utbud som går genom IT-service
 • Lånetjänst - lån av dator och telefon vid beställning och reparation
 • Telefoni -  funktion exklusive utrustning men inklusive grundabonnemang och samtalskostnader via LTU växel.
 • Utskrift - tjänst för utskrift.
 • Nätverk - access till trådat och trådlöst nätverk.
 • Rekommenderat utbud - ett uppdaterat och rekommenderat utbud av hårdvara
 • Installation och uppdateringar - Installation och uppdateringar till Windows och Mac-maskiner på ett automatiserat sätt. Detta förutsätter att utrustningen är rekommenderad och är max 4 år gammal.
 • Spam och virusfilter - Spam och virusfilter för e-post.
 • Support, guider och stöd - IT-service ger support och stöd för tjänster kring en arbetsplats bestående av en eller flera datorer, nätansluten utrustning samt telefoni så att användaren kan nå nödvändig infrastruktur i form av servrar, nätverk, skrivare och lagring.

Begränsningar

 • Lånetjänst - Begränsat antal datorer och telefoner finns att tillgå. Lånetiden är begränsad till 21 dagar. Tjänsten förutsätter att reklamation eller ny vara beställs via IT-service.
 • Applikationer - Manuell installation av applikationer utöver basutbud ingår ej. Särskild avgift kan tilkomma.
 • Nätverk - Installation eller användning av split-, switch- och routerlösningar kräver godkännande av IT-service. Fysiska kopplingar (kabel och uttag) för el och datanät ingår ej i LTU-arbetsplats.

OBS! För övriga datorer, som inte finns på IT-service rekommenderad lista, ingår installation av standardversion av operativsystemet och drivrutiner. Manuella åtgärder debiteras enligt gällande timtaxa.