Hoppa till innehållet

Var är det säkert att spara min information?

Publicerad: 21 maj 2021

När du väljer var du sparar din information bör du tänka på hur känslig informationen är, nedan följer en enkel genomgång och förslag på var du kan spara information.

Vad menas med en informationssäkerhetsklass?

Det är vilken typ av information som avgör säkerhetsklass, om informationen innehåller känslig information så blir det en högre säkerhetsklass medan om det varken är personuppgifter eller känsligt så blir säkerhetsklassen lägre.

Hur avgörs informationssäkerhetsklass?

Det avgörs i samband med att det görs en informationssäkerhetsklassning av din information. Se mer kring informationssäkerhet.

Säkerhetsnivåer

Det finns tre olika typer av säkerhetsnivåer. Låg/Medel/Hög. Här följer exempel på typ av information som kan finnas under varje säkerhetsklass och vart lagring lämpar sig bäst;

Låg/Öppen/allmän information
Exempel på allmän information; Tillfälligt arbetsmaterial, projektdokumentation, information som kan sparas i molnet

Förslag på lagring;

 • Teams  
  • Delad yta
  • Samarbeta i samma dokument!
  • ”We-space”
 • OneDrive
  • Privat yta
  • Ska andra ta del måste behörighet delas från dig
  • ”Me-space”

All lagring i molnet anses vara allmänna handlingar och kan komma att begäras ut

Medel/känslig information
Exempel på känslig information; lönerevisioner, personuppgifter, känsliga personuppgifter, forskningsmaterial

Förslag på lagring;

 • H
  • Bara för dig!
 • K: 
  • Delas med andra inom LTU, oftast institutions- eller enhetsnivå
  • Ägare av mapp avgör behörighet
 • Platina

Hög/sekretess och skyddsvärd
Exempel på sekretess och skyddsvärd: HR ärenden, upphandlingar, information om hälsa

Förslag på lagringsyta:

Platina