Att välja webbläsare

Publicerad: 11 februari 2019

De moderna webbläsare som vi stödjer är Chrome, Edge och Firefox på Windows samt Chrome, Firefox och Safari på Mac. Samtliga är förinstallerade på LTU-administrerade personaldatorer och det är valfritt vilken man vill använda.

Google Chrome

Chrome uppdateras oftast av webbläsarna, vilket innebär att nya funktioner och förbättringar kommer oftare, men ger också högre risk att en webbsida slutar fungera som den ska efter en uppdatering.

Mozilla Firefox

Vi använder en så kallad Extended support release av Firefox, det innebär att den uppdateras med nya funktioner betydligt mer sällan än den vanliga versionen, i gengäld släpps enbart funktioner som redan testats i den vanliga webbläsaren under lång tid vilket minskar risken för buggar eller problem.


Internet Explorer, endast för specifika behov

Microsoft rekommenderar inte längre att man använder Internet Explorer, även om de fortfarande stödjer den, och många webbsidor testas inte längre med den. Vi rekommenderar därför att endast använda Internet Explorer för specifika behov, till exempel om webbsidan eller webbsystemet enbart fungerar med Internet Explorer.