Hoppa till innehållet

Lagringsmatris

Publicerad: 19 januari 2017
Lagringsmatris Återställande av raderade filer

Arkivera

Diarieföra

Informations-säkerhetsklassning** Streaming video Samarbeta internt-externt Åtkomst utanför campus Lagringsvolym per användare Var ligger data fysiskt
Hemkatalog (H:) 120 dagar   Medel     Ja 20GB LTU
LTU-Common (K:) 180 dagar   Medel   Ja Ja Delad LTU
One Drive 90 dagar online   Låg/Öppen   Ja Ja 1TB Irland
Teams     Låg/Öppen   Ja Ja Delad Irland
Canvas         Ja Ja 0,5GB Irland*
YouTube       Ja   Ja Delad Troligen USA
Platina Online 20 dagar + årsbackup Ja Hög     Med VPN Delad LTU
Rise***     Låg/Öppen   Ja Ja    

 

Förtydliganden till matrisen                                                       

LTU-arbetsplats datorhårddisk - backup är eget ansvar

Extern hårddisk - backup är eget ansvar

* Gäller data som läggs i Canvas, data som sparas under andra ingående appar kan lagras på andra platser i världen.

** Gäller konfidentialitet

Hög - Känslig informatiion som kan medföra allvarlig skada för verksamhet eller enskild om den röjs för obehörig

Medel - Informationen kan medföra skada för verksamhet eller enskild person om den röjs för obehörig.

*** I avtalskatalogen finns erbjudanden och prissättning för datakraft och datalagring i RISE datacenter. Kräver avrop som verksamheten upprättar med stöd från upphandlingsenheten.