Regler för användning av programvaror

Publicerad: 7 juli 2016

Universitet har avtal med en mängd programvaruleverantörer och tillhandahåller programvaror som du kan använda i ditt arbete.

Programvaror som köps in till universitetet är av typen akademisk licens, vilket innebär att programvaran bara får användas i utbildning- eller forskningssyfte utan vinstintresse.

Som slutanvändare ansvarar du för att leverantörens licensvillkor respekteras och efterlevs.
De flesta programvaror får endast användas i en LTU-ägd dator. I de fall leverantören tillåter att du använder programvaran i din privata dator ska det ske i samband med studier eller arbete för universitetets räkning.

IT-service är den enhet som är utsedd vid LTU att hantera och administrera LTUs generella/centrala programvaruutbud.