Hoppa till innehållet

TorTalk

Publicerad: 20 september 2016

Läshjälpmedel med talsyntes för dig som har dyslexi eller andra lässvårigheter. TorTalk kan läsa många språk; svenska, finska, norska, danska, engelska, tyska, franska, spanska, m fl. Programmet kan läsa upp all slags text. Det fungerar för alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inscannade bilder.

Programkategori

Talsyntes

Operativsystem

Windows dator med XP, Vista, Windows 7 (32 eller 64-bitars) eller Windows 8 PRO (32 eller 64-bitars), dock ej RT, Windows 10.
Hårdvara:Processor, Intel® Core™2 Duo Processor, Intel® Core™ i3-Processor, I5, I7. Fungerar på AMD, vilka har vi inte hunnit prova ännu.Hårddisk, Minst 600 MB ledigt, internminne 2 GB eller högre.

MAC OS X 10.8 Mountain Lion eller senare.

Hårdvara: Intel® Core™2 Duo processor eller senare. Minst 600 MB ledigt på hårddisk.Internminne RAM 2GB eller högre

Regler för nyttjande

Programmet är kostnadsfritt och får användas av personal och på studenters egna datorer.

Beställning och installation

Beställning: För personal installeras programmet till din dator via Software Center(PC) eller Managed Software Center(Mac).

För studenter finns programmet i alla datorsalar och för nedladdning till privat dator, se länk till instruktion nedan. 

Pris

Kostnadsfritt