Hoppa till innehållet

Lagringsmatris

Publicerad: 19 januari 2017

 

Behov (1) Användningsområde Datamängd (2) Lokalisering Datalagringstjänster (6)
Jag själv Inom LTU Externa "GB" "TB" H: K: OneDrive (3) Teams (3) Canvas (4) YouTube (3) Platina RISE (5)
Egen datalagring med känslig information och backup Ja     Ja   Lokalt Ja              
Egen datalagring med låga informationssäkerhetskrav  Ja       Ja Dublin (7)     Ja         Ja
Dela data inom LTU   Ja   Ja   Lokalt   Ja           Ja
Dela data inom LTU   Ja     Ja Dublin (7)       Ja       Ja
Diarieföring inkl. sekretessklassad information inom LTU   Ja   Ja                 Ja  
Dela data externt     Ja   Ja Dublin (7)       Ja       Ja
Utbildningsdata   Ja   Ja             Ja      
Informationsspridning externt via filmer     Ja   Ja             Ja    
Filmmaterial med känsligt persondata   Ja Ja   Ja Lokalt               ?

 

Förtydliganden till matrisen                                                       

(1) Informationssäkerhetsklassning av informationen som ska datalagras sker med stöd av juristenheten, se LTU Webben Informationssäkerhet https://www.ltu.se/internt/Tjanster-och-stod/Sakerhet/Informationssakerhet

(2) Datamängd anger storleksordningen som resp. datalagringstjänst är dimensionerad för per användare.

(3) OneDrive och Teams har 30 dagars återställningsperiod vid dataförlust.

(4) Canvas är enbart avsett för datalagring av utbildningsdata. I kurserna ska ej känslig personinformation lagras/hanteras.

(5) I avtalskatalogen finns erbjudanden och prissättning för datakraft och datalagring i RISE datacenter. Kräver avrop som verksamheten upprättar med stöd från upphandlingsenheten.

(6) Forskningsdatabehov hanteras i förstudien Forskningsdata. Vid behov som ej täcks i datalagringsmatrisen, kontakta förstudieledaren Kristoffer Palage så att era behov inkluderas i realiseringen.

(7) OneDrive och Teams är för närvarande lokaliserade i Microsoft datacenter i Dublin. Flytt till Sweden central (Gävle/Sandviken) planeras. Men Microsoft datacenter lyder under amerikansk lagstiftning varför det kan uppstå situation då amerikanska myndigheter ges tillgång till informationen. RISE datacenter är lokaliserat i Porsön. De utlovar hög IT säkerhet, men preciserar ej vad detta innebär utan anger att detta i varje enskilt fall kravställs och att RISE då tar ställning till om de uppfyller kraven.