Remote desktop

Publicerad: 4 oktober 2016

Med Fjärrskrivbord (Remote desktop, RDP) kan du koppla upp dig från din hemdator till en server eller dator på LTU.

Förutsättningar

  1. Windows eller Mac med Microsoft Remote Desktop

Instruktion

  1. Koppla upp dig via VPN. Se länk nedan.
  2. Starta Remote Desktop Connection (finns inbyggt i alla senare Windows-versioner)
  3. Ansluta till den önskade servern med serverns eller datorns namn (t. ex. stafarm.ltuad.ltu.se eller Bxxx.ltuad.ltu.se).
  4. Fyll i LTUAD\användarnamn samt ditt LTU-lösenord