IT-kontoret
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Teams

Publicerad: 18 december 2019

Teams samlar allt på en delad arbetsyta så att du kan jobba var du vill, chatta, hålla möten, samarbeta på filer och arbeta med dina favoritappar.

Vad är Teams?

Microsoft Teams är en plattform för samarbete i Office 365. Du kan dela dokument och kommunicera via chatt, videomöten, m.m.

Teams finns tillgängligt för alla medarbetare och studenter. Du kan använda Teams på webben eller med en app från din dator eller mobiltelefon. Länkar finns längre ner på sidan.

Skapa ett team

1. Välj Gå med i eller skapa ett team/Join or create a team
2. Välj Skapa team/Create team för att skapa ett nytt team.
3. Välj en teamtyp du vill skapa. Annat/Other passar för alla typer av samarbeten och projekt. Där kan även externa parter medverka. Mer information om typer finns nedan.
4. Ge teamet ett tydligt namn samt beskrivning och välj att rummet ska vara Privat

OBS! Alla team blir automatiskt ändrade till Privata efter ett dygn. I privata team är det ägaren som bestämmer vilka personer som ska ingå. Ett Offentligt/Public team kan ses och medverkas i av hela LTU och medlemmar kan själva gå med.

Om du vill ha ett publikt team. Skapa ditt team och välj att det ska vara Offentligt/Public. Gör sedan en beställning via ärendehanteringssystemet eller vänd dig till Service Point och meddela att du vill ha teamet fortsatt publikt.

 

Lägg till personer

1. Skriv in namn på de anställda eller studenter som du vill bjuda in som medlemmar. (För att lägga till personer utanför LTU skriver du deras e-postadress för att bjuda in dem som gäster)
2. Välj Lägg till och sedan Stäng

Ändra roller och ägare

1. Gå till ditt team och klicka på *** bredvid teamnamnet.
2. Välj Hantera team
3. Under Medlemmar i spalten Roll kan du göra medlemmar till ägare och vice versa.

Ta bort team

OBS! Teams tas bort permanent. Alla filer, anteckningar i OneNote etc. tas också bort. LTU tillhandahåller ingen backup på ditt team.

1. Gå till ditt team och klicka på *** bredvid teamnamnet.
2. Välj Ta bort team/Delete the team.

Appar i Teams

Teams innehåller många integrerade appar som du kan nyttja i samarbete med andra. Vissa är Microsofts egna appar, men många är tredjepartsappar och ägs av andra leverantörer.
När du använder appar tänk på att information kan lagras hos leverantören. Appar förnyas kontinuerligt och LTU har ej support på dessa.

Lägga till bakgrundseffekt

Klicka på de tre prickarna (finns intill mikrofon och skärmdelning) när du deltar i ett möte, välj Tillämpa bakgrundseffekter och Lägg till ny. För att ladda ner LTU-bakgrundsbilder, se länk nedan.