Hoppa till innehållet

Återställa raderad e-post

Publicerad: 8 november 2017

Om du råkat radera e-post och ågrar dig kan du följa följande instruktion.

Förutsättningar

  1. Exchange-mail används
  2. Max 90 dagar har gått

Instruktion

  1. Logga in på mail.ltu.se
  2. Öppna Deleted Items (borttagna objekt)
  3. Om mailet ligger där kan du flytta det till önskad mapp. Annars:
  4. Högerklicka på mappen Deleted Items (Borttagna objekt)
  5. Välj Recover deleted Items..
  6. Markera de mail du vill återställa och välj sedan Recover.
  7. Mailet/mailen kommer då återställas till mappen den togs bort ifrån, alternativt läggs i Inbox om mappen ej finns kvar.