Signatur

Publicerad: 14 april 2016

Med en signatur behöver du inte skriva under med ditt namn varje gång du skickar e-post. Signaturen läggs till automatiskt med de uppgifter du valt.

 

Förutsättningar

  1. Mac.
  2. Outlook.

 

Instruktion

  1. Öppna ett nytt mail.
  2. Message fliken klickar du på Signatures, alternativt Outlook, Outlook preferences och vid E-post väljer du Signatures.
  3. Välj Edit Signatures och klicka på '+' nedanför den vita textrutan.
  4. Skriv in din text som du vill ha, exempel text hittar du i länken nedan. (E-postsignatur)

Om du vill döpa om en befintlig signatur väljer du Edit signatures och sedan dubbel klickar på signaturen som du vill döpa om.

Om du ska byta signatur som är default väljer du Edit signautures och sedan markerar den signatur du vill ska vara default så du får en bock i rutan. Klicka på default signatures och klicka på din mailbox. Då kan du välja vilken av dina signaturer som ska vara default.