Canvas - Externa användare

Publicerad: 18 oktober 2016

Du som lärare kan ansöka till Servicedesk om att lägga till externa användare i Canvasrummet, tex gästlärare.

För att lägga upp externa användare krävs denna information:

  1. Förnamn och efternamn på extern användare
  2. E-postadress till extern användare
  3. Namn på kursrum som användaren ska ha tillgång till.

När en extern användare blivit skapad i Canvas får användaren ett mail där man ombedes sätta lösenord, det lösenordet ska sedan använda vid inloggning till Canvas.

Viktigt är att externa användare loggar in via inloggningslänken nedan: