Canvas - Guider och filmer

Publicerad: 17 januari 2017

HPC erbjuder som en del i det pedagogiska utvecklingsarbetet, filmer och guider på många vanligt förekommande frågor kring vår lärplattform, Canvas.

Hösten 2016 bytte vi på LTU lärplattform från Fronter till Canvas.

Behovet av guider och filmer är stort hos personal och studenter och därför har HPC tillgängliggjort ett antal olika sidor där du kan hitta information som underlättar ditt arbete eller dina studier.