Pedagogiskt stöd

Publicerad: 28 januari 2017

Högskolepedagogiskt centrum (HPC) stöttar pedagogisk utveckling vid LTU genom att bland annat delta i utvecklingsprojekt, arrangera kurser och workshops.

HPC fungerar som ett högskolepedagogiskt kompetenscentrum och mötesplats för universitetets lärare samt utgör en drivkraft i högskolepedagogiska frågor vid universitetet. Bland HPCs uppdrag ingår att i dialog med såväl ITS som personal på institutionerna säkerställa tillgång och användarstöd till de beslutande IT-system som är nödvändiga för universitetets pedagogiska verksamhet. Besök HPCs webb för mer information.