Hoppa till innehållet
Zoom-logo-169
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Zoom väntrum och lösenkod (passcode): Uppdatering 11:e december 2020

Publicerad: 11 december 2020

<< Uppdatering 2020-12-11 17:00 >>

Efter feedback från verksamheten har förvaltningsgruppen genomfört förändringar i nedanstående inställningar för väntrum. Dessa förändringar kan betraktas som temporära tills vidare. Vidare utredning ska göras med beaktande av återkoppling från användare samt kravet på en rimlig basnivå för säkra möten. Följande är ändrat:

  1. Inställningen är inte längre tvingande. Användaren kan inaktivera/aktivera väntrum i sin profil, i applikationen vid mötets skapande eller under pågående möte. DET ÄR STARKT REKOMMENDERAT ATT I SIN PROFIL ALLTID HA VÄNTRUM PÅSLAGET SOM STANDARD.
  2. OM användaren har väntrum aktiverat i sin profil eller för ett enskilt möte hamnar alla mötesdeltagare i väntrum och måste släppas in av värd (host) eller eventuell med-värd (co-host).

<< Slut uppdatering >>

Tidigare aviserade (27:e september) förändringar i Zoom gällande automatisk väntrumsfunktion och lösenkod (passcode) har ej genomförts. Efter återkoppling från ett flertal kunder med ett stort antal licensierade användare beslutade Zoom att inte införa tvingande väntrum för dessa. Detta gäller även användare med LTU-licens.

Konsekvensen av detta är att om ett bokat möte inte har lösenkod eller väntrum som option kommer detta vara oskyddat i den meningen att alla som har länken till mötet kan ansluta.

Förvaltningsgruppen för Zoom är fullt medvetna om att många redan använder lösenkod (passcode) och/eller väntrum för sina möten. Det är dock tyvärr så att det fortfarande skapas helt öppna möten, där länkar till dessa även i vissa fall publiceras i social media.

För att säkerställa en grundnivå av säkerhet för den undervisning och de möten som sker via Zoom vid LTU har därför förvaltningsgruppen beslutat införa tvingande väntrumsfunktion för alla möten som skapas med Zoom-konto via LTU. Denna funktion kommer att tillämpas på kontonivå och kommer inte att kunna väljas bort på mötesnivå. Förändringen kommer att genomföras omgående.

Vad innebär tvingande väntrumsfunktion i Zoom?

Väntrum kommer att vara aktiverat för alla Zoom-möten som skapas av dig som arbetar eller studerar vid Luleå tekniska universitet (d.v.s. mötet skapas med ett LTU Zoom-konto).

I praktiken innebär det att de som klickat på en inbjudan för att ansluta till ett Zoom-möte hamnar i väntrummet. Endast den som är värd (eller en utsedd medvärd) kan släppa in mötesdeltagare som finns i väntrummet. Detta betyder att det inte kommer vara möjligt att ansluta direkt till ett möte innan värden ansluter. Förändringen gäller såväl studenter som personal som bokar och bjuder in till möten.

UNDANTAG: Mötesdeltagare med ett LTU Zoom-konto (som tillhör domänen LTU) som ansluter till ett möte skapat av en användare med LTU Zoom-konto kommer EJ att hamna i väntrum utan kan ansluta till mötet direkt. Exempel: Studenter som ansluter till Zoom-möte skapat av lärare med LTU Zoom-konto kan ansluta direkt till mötet

Om lösenkod (passcode) används för möten kommer även väntrumsfunktionen att vara aktiverad då den är tvingande. Förvaltningsgruppen rekommenderar starkt att även fortsättningsvis använda lösenkod vid mötesinbjudningar. Tips: du kan ändra de förvalda säkerhetsinställningarna för dina möten genom att

  • Logga in på ditt Zoom-konto (med LTU-inloggning) här: https://ltu-se.zoom.us
  • Välj “Sign in” (Configure your account), Välj “Settings” i vänstermenyn och sedan “Security”.
  • Det går även bra att göra inställningar direkt i Zoom-klienten när mötet skapas.

Förändringen med tvingande väntrum innebär ingen skillnad i hur du skapar möten eller bjuder in till dem.