Registrera dator

Publicerad: 8 mars 2016

Förutsättningar

  1. LTU äger datorn.

Instruktion


Skapa ett ärende till Servicedesk för registrering av dator. Ange följande:

  • Tillverkare
  • Modell
  • Inköpsdatum
  • Serienummer
  • Ägare (endast LTU-personal kan stå som ägare på en dator)
  • Plats (Rumsnummer)
  • Kst (kostnadsställe)

IT-service kommer också kräva att du inventarie- och stöldmärker datorn som ska registreras i systemet. Om du önskar få datorn installerad* i samband med registrering kan vi inventarie- och stöldmärka datorn.

När datorn är registrerad kan du ansluta datorn till vårat nätverk.

*Datorer som installeras av IT-service ska finnas i det rekommenderade utbudet i Wisum.