Hoppa till innehållet

En säker IT-vardag

Hur och vad kan du göra för att jobba på ett tryggt och säkert sätt med de IT-stöd du har och använder ?

Att vara Cybersmart - #becybersmart
Att använda starka lösenord, flerfaktorautentisering, säkerhetskopiera dina data och se till att dina enheters programvara är uppdaterad är fantastiska sätt att #becybersmart

Tips för att upprätthålla IT-säkerhet och skydda din information:

Längd på lösenord över komplexitet.
Ett lösenord som består av 8 slumpmässigt valda tecken är aldrig så starkt som en samling av flera ord som lägger till 12 - 20 tecken. Välj helst en uppsättning minnesvärda ord som du kan koppla ihop i ditt sinne. Till exempel "peanut butter salt suger bread yummy", vilket får mig att tänka på att äta en peanut butter sandwich. Du ska också koppla ihop ord med symboler eller siffror istället för mellanslag för att öka svårigheten.
 

Återanvänd inte lösenord
Det är frestande att återanvända ett lösenord. Det gör det enkelt för dig att komma ihåg det på alla dina olika konton, men det lämnar dig vidöppen om någon lyckas bryta ditt lösenord på en sida. Du riskerar att inkräktare får tillgång till alla dina tjänster där du använta samma lösenord.

Ändra ditt lösenord om en IT-tjänst eller webbplats har haft en läcka.
Om en IT-tjänst eller webbplats låter dig veta att ditt konto kan ha blivit röjt vid en läcka, ändra ditt lösenord omedelbart.

Använd en lösenordshanterare.
Även de mest minnesvärda lösenorden blir ett problem om du behöver komma ihåg mer än en liten handfull av dem. Med en lösenordshanterare har var och en av dessa IT-stöd och webbplatser ett unikt lösenord.
Du behöver bara komma ihåg lösenordet till din lösenordshanterare och ditt primära lösenord för att kunna logga in på mina enheter med hjälp av din lösenordshanterar.

Om möjligt, aktivera alltid flerfaktorsautentisering.
Med flerfaktorsautentiserings-appar, som Microsoft Authenticator, Okta eller via text/SMS, måste en unik kod samt ditt lösenord anges för att logga in. Välj alltid App-versionen framför den SMS-baserade tvåfaktorsautentiseringen.