Hoppa till innehållet

Är din dator eller server sårbar ?

Underhålls dina datorer och servrar kontinuerligt ?
Installeras alltid de senaste säkerhetsuppdateringarna ?

Såväl operativsystem som övriga programvaror behöver hållas så säkra som möjligt. Nya säkerhetsbrister i operativsystem och programvara uppenbarar sig hela tiden, och det gäller att försöka hänga med. Den första försvarslinjen mot intrång är en modern driftmiljö som uppdateras kontinuerligt.

Att löpande installera fixar mot kända säkerhetshål minskar risken för angrepp, och med dagens landskap där vi ser miljonbelopp gå upp i rök världen över på grund av system som inte uppdaterats i tid så måste detta tankesätt vara en självklarhet.

LTU:s administrerade datorer och IT-system säkerhetsuppdateras löpande.
OBS! Om du får ett meddelande i din dator om att det behöver installeras uppdateringar så ska du avsluta ditt arbete på datorn och spara när du går hem, men låta datorn vara påslagen och låst, så att uppdateringar kan installeras.

Vid LTU skannar vi våra datorer och IT-system efter kända sårbarheter

 
Om du får ett mail som ser ut som bilden nedan ska du genast ta dig tid att läsa det och snarast se till att åtgärda de sårbarheter som upptäckts.

I exemplet, och eventuellt i det mail du mottagit, finns det en länk med information om den sårbarhet som upptäckts och vad du behöver göra för åtgärda sårbarheten. Se längst ned i exempelmailet, CVE: Länk, i det här fallet CVE-2018-6981

Finns det ingen länk med i mailet kan du söka efter den aktuella sårbarheten samt åtgärdsinstruktioner, via länken i slutet av den här artikeln.

 

LTU Vulnerability mail