En säker IT-vardag

Hur och vad kan jag göra för att min vardag ska innebära att jag jobbar på ett tryggt sätt med det IT-stöd jag har?