Hoppa till innehållet

Rapportera en IT-säkerhetsincident

Du bör hela tiden hjälpa till att skydda vår IT-miljö.
Rapportera alltid misstänkta IT-säkerhetsincidenter.

En IT-säkerhetsincident är en oönskad eller oplanerad händelse vid användning av våra IT-stöd som kan påverka säkerheten i organisationens informationshantering.
Denna kan innebära obehörig åtkomst till information, bristande riktighet för informationen eller bristande tillgänglighet till information via ett IT-stöd.