Hoppa till innehållet

Resa säkert med IT

Ofta har man med sig sin laptop eller andra mobila enheter med information på resan. Nedan följer några frågor och anvisningar som du bör beakta innan du tar med dig dina enheter på resan .

Du bör först ta del av informationen om den dagliga IT-säkerheten
via länkarna nedan..
En säker IT-vardag - Luleå tekniska universitet, LTU
Arbeta säkert på distans - Luleå tekniska universitet, LTU

Innan ni ska jobba under resa bör ni ta hänsyn till nedanstående
områden och instruktioner i syfte att hålla en hög nivå av informationssäkerhet.  

Hur känslig är informationen på mina digitala enheter ?

Måste jag verkligen ha den på de digitala enheterna under resan ?

 • Behöver jag verkligen ta med alla mina enheter ?
 • Är informationen säkerhetskopierad ?
 • Kan en specifik lånedator och/eller lånetelefon utgöra ett alternativ ?
 • Är den digitala enhetens programvara uppdaterad ?
  Detta gäller både dator, telefon, surfplatta och så vidare.
 • Är den digitala enheten inställd med grundläggande säkerhet ?
  Du bör ha slagit på automatiskt skärmlås, lösenord/PIN-kod, uppdaterat antivirusprogram etc.
 • Tänk på stöldrisken - lämna aldrig dina enheter obevakade.
  Om din enhet blivit stulen - Luleå tekniska universitet, LTU


Öppna publika wifi-nät delas av många, en del med tveksamma avsikter. 
Du bör inte ansluta till Publika Wifi-nät, på publika platser, kaféer, tåg, flygplan eller Hotell. Dessa har ofta låg säkerhet och är därför måltavlor för någon som vill stjäla information eller dina inloggningsuppgifter.

 • Använd dina enheter så mycket som möjligt "offline" och koppla endast upp dig när det är ett måste.
 • Anslut endast till Wifi-nät som är krypterade och kräver inloggningsuppgifter och använd alltid LTU:s VPN tjänst när du är utanför Campus!
 • OM du behöver ansluta dig över 4G eller 5G så måste du säkerställa att endast din dator ges åtkomst till den anslutningen.
 • Använd alltid LTU:s VPN tjänst när du är utanför Campus! 
  Läs på våra supportsidor för hur du använder  universitetets VPN-tjänst
   

Vilka Lagar och regler måste jag förhålla mig till när jag ska resa ?
Vissa länder har strikta lagar och regler för t.ex hur man får kryptera information, vilken utrustning som får tas med.
Vidare finns i vissa fall svenska krav på exportkontrol som även omfattar information.

 • Finns särskilda regler i det aktuella landet vad gäller att medföra krypterad information?
  Ett antal länder har gått med i ett avtal om att tillåta kryptering för personligt bruk, se länken nedan för att läsa mer och se vilka länder som tillåter det.
   
 • Har jag någon kollega som besökt landet i fråga och som känner till särskilda saker att tänka på ?
   
 • Finns andra regler/restriktioner ?
  Kontrollera med resebyrån, UD och andra som besökt landet ifråga.