Resa säkert med IT

Publicerad: 14 januari 2020

Ofta har man med sig sin laptop eller andra mobila enheter på resan. Nedan följer några frågor du bör ställa till dig själv.

 • Vilken information finns på enheten (dator, telefon, platta, lagringsenhet ...)?
   
  • Hur känslig är informationen och behöver jag verkligen ha den på den digitala enheten under resan?
  • Är informationen säkerhetskopierad?
  • Behöver jag verkligen ta med alla mina enheter?
  • Kan en specifik lånedator och/eller lånetelefon utgöra ett alternativ?
    
 • Använd ALLTID LTU:s VPN tjänst när du är utanför Campus!
  Har du inte använt LTU:s VPN-tjänst läs på våra supportsidor för hur du använder  universitetets VPN-tjänst
   
 • Är den digitala enhetens programvara uppdaterad? Gäller både dator, telefon, surfplatta och så vidare.
   
 • Är den digitala enheten inställd med grundläggande säkerhet? ​Du bör ha slagit på automatiskt skärmlås, lösenord/PIN-kod, uppdaterat antivirusprogram etc.
   
 • Har jag någon kollega som besökt landet i fråga och som känner till särskilda saker att tänka på?
   
 • Finns särskilda regler i det aktuella landet vad gäller att medföra krypterad information?
  Ett antal länder har gått med i ett avtal om att tillåta kryptering för personligt bruk, se länken nedan för att läsa mer och se vilka länder som tillåter det.
   
 • Finns andra regler/restriktioner? Kontrollera med resebyrån, UD och andra som besökt landet ifråga.