E-post i Android

Publicerad: 18 november 2016

Förutsättningar

 1. E-post på LTU (@ltu.se).
 2. Androidtelefon

Instruktion

 1. Gå in på Inställningar i telefonen och sedan Konton
 2. Välj Exchange.
 3. Skriv in hela adressen i fältet för epostadress, förnamn.efternamn@ltu.se
 4. Skriv ditt LTU-lösenord i fältet för lösenord, tryck Nästa.
 5. Om du måste fylla i uppgifter manuellt så anger du LTUAD\användarnamn och servernamn mail.ltu.se
 6. Klicka OK för att låta servern fjärradministrera säkerhet om den frågan kommer upp.
 7. Klicka Nästa om du inte vill ändra synkinställningar
 8. Tryck på Avsluta konfiguration.
 9. Aktivera enhetsadministratör om det kommer upp.

Instruktion för dig som migrerats

 1.  Utför punkt 1-4 som ovan
 2. Välj Nästa
 3. Om du får ett felmeddelande att någonting gick fel:
  Ändra Server till outlook.office365.com
 4. Tryck på Nästa
 5. Tryck på Granska behörigheter och välj Aktivera
 6. Tryck på Klar

Att synkronisera dina kontakter i ditt e-postkonto är en stor fördel när du ska byta telefon eftersom dessa i så fall kommer in i den nya telefonen så fort du lagt till e-posten även i den.

Att minska hur ofta din telefon hämtar nya mail kan vara en bra metod för att öka batteritiden på telefonen, en bra kompromiss kan till exempel vara var 10:e minut.