Konferenstelefon

Publicerad: 19 februari 2013

I vissa av mötesrummen på LTU finns konferenstelefoner.

Förutsättningar

  1. Rummet du har bokat har en konferenstelefon

Instruktion

Ringa samtal

  1. Tryck på symbol med grön lur för att få kopplingston
  2. Slå önskat nummer

Ringa samtal med flera parter

  1. Tryck på symbol med grön lur under pågående samtal för att få en ny kopplingston. (pågående samtal sätt i vänteläge)
  2. Slå det nya numret
  3. Tryck på knappen som ser ut som en blomma för att koppla ihop samtalen.

Se länk för fler val och möjligheter