Koppla in din fasta telefon

Publicerad: 22 mars 2016

Förutsättningar

 1. Fast IP-telefon av märket Alcatel Lucent
 2. Fungerande fast nätverksuttag
 3. Ärende till Servicedesk har skapats för att koppla telefonen till din anknytning.

Instruktioner

 1. Vänd telefonen upp och ned (så du kommer åt uttagen)
 2. Koppla ur nätverkskabeln ur din dator eller dockningsstation.
 3. Koppla in nätverkskabeln i uttaget märkt LAN på telefonen.
 4. Koppla in en annan nätverkskabel mellan uttaget PC på telefonen och din dator eller dockningsstation.
 5. Koppla in strömmen i telefonen. Om den redan var inkopplad så kopplar du ur den några sekunder och kopplar sedan in den igen.
 6. När telefonen startat upp står det Ur funktion, Tryck på en knapp på displayen.
 7. Tryck på en knapp och ange sedan ditt anknytningsnummer (de fyra sista siffrorna i ditt fasta telefonnummer vid LTU).
 8. Ange koden 0000.

Den här guiden utgår från att du fått en ny IP-telefon och den inte redan är inkopplad. Om du ärvt ett kontor med en befintlig IP-telefon så finns det två olika möjligheter.

Telefonens display visar Ur funktion, tryck på en knapp

Följ Instruktionen ovan från steg 6.

Telefonen är igång men ringer inte när någon ringer till dig eller det står fel namn på displayen när någon ringer till dig.

Skapa ett ärende till Servicedesk, länk finns nedan. Tryck på pilknappen till höger om OK-knappen och skriv i ärendet vems namn och anknytning som står på telefonens display.