Överlåta mobilnummer till/från LTU

Publicerad: 8 mars 2016

Om du vill ha ditt privata mobilnummer på din tjänstemobil vid LTU måste du överlåta mobilnumret till LTU. Notera att det inte är ett delat abonnemang utan att LTU helt äger det.

Förutsättningar

 1. Privat mobiltelefonnummer utan bindningstid hos en svensk operatör.
 2. Mobilabonnemang i din tjänst vid LTU.
 3. Vid överlåtelse till LTU tar LTU kostnaden, vid överlåtelse från LTU tar den nya abonnenten kostnaden.
 4. Du är medveten om att det inte är mobilnumret som syns för den du ringer upp utan endast 0920-numret.

Instruktioner

 1. Ladda ned och skriv ut blanketten som du finner längst ned på sidan.
 2. Fyll i rutan Frånträdande kund*.
 3. Fyll i ditt mobilnummer i rutan Abonnemangsförteckning.
 4. Fyll i Ort och datum, skriv under och skriv namnförtydligande i den vänstra rutan för frånträdande kund. Lämna den högra rutan för tillträdande kund tom.
 5. Lämna blanketten i Servicedesk eller posta den till:
  Luleå Tekniska Universitet
  IT-Service
  971 87 Luleå

Utlandssamtal ingår ej i LTUs nuvarande avtal. Om du ringer till utlandet ofta kanske du inte ska överlåta ditt nummer till LTU.

*Om du vill återta numret efter avlsutad anställning används samma blankett men då ska LTU stå som frånträdande kund.